Adviseur sociale veiligheid

Mark is een adviseur die zijn kennis op gebied van sociale veiligheid in dienst stelt van anderen, en daarbij voor vele verschillende klanten werkt. Zijn bedrijf REACT houdt zich met name bezig met het geven van adviezen, training en coaching op gebied van agressiemanagement. Mark van Dieren is daarnaast gekwalificeerd GAIA-consultant in opleiding en heeft al diverse organisaties met analyse en advies terzijde gestaan. In een tijd waarin mensen steeds mondiger worden en gemoederen door kortere lontjes sneller oplopen kan hij wellicht ook voor uw organisatie veel betekenen.

mark van dieren, agressie, agressietrainer, weerbaarheid, sociale veiligheid, agressietraining, agressiehantering, spreker, adviseur, coach, opleider, trainer,agressiemanagement

Een geweldsincident kan enorm veel impact hebben op de werkvloer. De betrokken mederwerkers kunnen hierdoor lang van slag zijn. Ook mensen die niet direct betrokken waren bij het voorval gaan zich vaak onzeker voelen tijdens het werk. Dienstverlenende organisaties waarbij er nauw contact is tussen medewerker en cliënt kunnen hier extra onder lijden. Het is dus zaak om goed te analyseren wat er er nou precies is voorgevallen. Aanleiding, aanpak, omgeving, protocol... Het grondig onder de loep nemen van alle factoren rond een incident kan soms verrassende conclusies opleveren.

GAIA is een methodiek voor het analyseren van (bijna) geweldsincidenten. Een analyse wordt gedaan in de vorm van een workshop. Hierbij zijn verschillende medewerkers uit de organisatie aanwezig. Onder begeleiding van een consultant wordt het incident chronologisch geanalyseerd. GAIA richt zich, in tegenstelling tot andere methodieken, niet alleen op de de-escalatie en nazorg, maar juist ook op het voorkómen van agressie (primaire preventie). In de methodiek wordt gekeken naar de rol van werkprocessen bij het ontstaan van incidenten. Hoe kan de dienstverlening worden aangepast om incidenten te voorkomen. GAIA is primair bedoeld voor dienstverlenende organisaties, waarbij het contact met cliënten centraal staat. GAIA is ontwikkeld door TNO.

Een GAIA- workshop
mark van dieren, agressie, agressietrainer, weerbaarheid, sociale veiligheid, agressietraining, agressiehantering, spreker, adviseur, coach, opleider, trainer,agressiemanagementHet analyseren van een (bijna) geweldsincident vindt plaats tijdens een workshop. Het doel van de GAIA-workshop is dat de deelnemers inzicht krijgen in de toedracht van het (bijna)incident. Na de analyse kunnen maatregelen worden benoemd om nieuwe incidenten te voorkomen. De gewenste deelnemers aan een GAIA-analyse zijn: de verantwoordelijke voor het agressiebeleid in de organisatie, een directielid/lijnmanager, de direct leidinggevende van het slachtoffer, een HR-medewerker, een medewerker die in de OR zit. De directbetrokkene, het slachtoffer, is niet bij de workshop aanwezig.

- De workshop (gezamenlijke analyse) duurt 1 dagdeel
- De workshop wordt geleid door een GAIA-consultant
- De GAIA-consultant maakt een eindrapportage van de workshop

React Advies & Training

Sponsored by

Sponsored by Renault Nieuwendijk

Social Media

Informatie

Email: info@agressiemanagement.nl

Telefoon: +31(0)20 441 1370

M: +31(0) 6 47 000 675

M: +31(0) 6 28 134 369


Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer

© Copyright 2021 - React Training & Advies / Realisatie Studioweb.nl